“Formo Commerce“ ltd извършва транспортни и куриерски  услуги повече от 5 години на територията на Англия и България. Партньорската програма на Formo Commerce ltd е предназначена да разшири позициите на фирмата на територията на двете страни .

Чрез франчайз проекта желаем да осигурим по-широк достъп на клиентите до куриерски и карго услуги, които предлагаме .

Реализираните приходи от това партньорство се разпределят  процентно върху стойността на всяка приета или доставена пратка. Повече информация можете да получите на нашия тел. +44 776 100 74 74

Кандидатите за търговски представители на „Formo Commerce“ ltd трябва да са предприемчиви хора с желание за работа в променяща се среда! Да имат ясна стратегия за развитие на пазара на куриерски услуги в района, който са избрали.

Желащите кандидати  да изпратят запитване на  email – formocommerce@hotmail.com

Не пропускайте възможността за нов бизнес. Партньорската ни програма дава възможност да работите и като втора работа.