Следните видове пратки са забранени за изпращане:

1. Алкохол
2. Цигари
3. Тютюн

Не трябва да бъдат изпращани също и забранени от закона вещества и вещи като наркотици, оръжия и други. Имайте предвид, че пратките минават строг митнически контрол и ще Ви бъде потърсена наказателна отговорност, ако се опитате да изпратите нещо забранено.

При непотърсена пратка

Ако като получател на пратка, Вие не си я потърсите, ние ще я запазим за период от 4 седмици. За първата седмица няма да има такса за съхранение, а след тези 7 дни таксата ще се определи в зависимост от големината на пратката.

Ако на пратката не е написан телефонен номер на получателя или е той е сбъркан, Вие ще трябва да докажете че този багаж е Ваш. Достатъчно ще бъде да ни опишете какво представлява и колко тежи.